F.v. Agnes Tvinnereim (Vill), Tarje Wanvik (NORCE), Monica Hannestad (Demos), Kristian Amlie (Bouvet), Erlend Bolstad (Vill), Torhild E. Torgersen (Demos), John Jacobsen (Willder), Arild Eriksen (Fragment), Fredrik Barth (Vill), Paul Latourelle (Vill), Lars Pedersen Clemetsen (AF Advansia)

Fra godshavn til fremtidsrettet bydel – parallelloppdrag Dokken

 

Hvordan kan vi utvikle området Dokken i Bergen slik at det blir en reelt bærekraftig bydel? Hvor menneskene føler seg velkommen og gode nok som de er. Hvor naturen får utfolde seg og næringslivet blomstrer?

Prosjekteier: Bergen Kommune

Prosjektleder: AF Advansia

Øvrig prosjektteam: Vill, Fragment Arkitekter, Vill Energi, NORCE Research, Willder, Bouvet og Demos Norge

Tegning på forsiden: Vill arkitektur – med tillatelse.

250 dekar frigjøres til byutviklingsformål når godshavnen flyttes ut av byen. Hvordan kan vi legge til rette for at Dokken blir en vital og interessant del av byen for alle?

Bergen kommunes ambisjoner er å utvikle Dokken til en innholdsrik og inspirerende bydel med variasjon og mangfold innen bolig, næring, service, kultur og rekreasjon.

Dokken skal bli nullutslippsbydel. Det legges stor vekt på samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken, og hvilke muligheter nasjonale og regionale HAVBY-funksjoner kan ha for bydelen og byen. Kommunen ønsker nabolag og bolitilbud som er tilgjengelige og inkluderende, attraktive for barnefamilier og som gir muligheter også for lavinntektshusstander, og der raushet, fleksibilitet, flerbruk og sambruk er viktige stikkord.

Les mer utfyllende om prosjektet på Vill sine sider, eller på Bergen Kommunes egne sider

Kommunen utlyste våren 2020 parallelloppdrag hvor tre konsultentteam ble invitert til å gi innspill til visjon i en tidlig fase av utviklingsarbeidet. Demos Norge deltok i ett av disse teamene, og vår rolle i arbeidet var å planlegge og fasilitere den tverrfaglige samskapingsprosessen i fysiske møter mellom de involverte prosjektaktørene, i tillegg til å mene noe om medvirkning og bærekraft i den videre utviklingsprosessen.

Bidragene ble levert Bergen Kommune september 2020.

 

Aktuelt fra prosjektet

Dokken – livets by

Vi har levert vårt bidrag til parallelloppdrag Dokken. Visjonen er en bydel som leverer på all FNs 17 bærekraftsmål.
– Og psykologisk trygghet er som vanlig et stikkord fra vår side.