Foto: Emma Smith

International Blue Cooperative

 

Demos arbeider som representant for Norge i et konsortium for å etablere en felles global plattform for omsetting av lavtrofiske arter, mikro og makroalger.  

Konsortiet (IBC), som i dag består av 15 EU land samt Canada, Alaska, Sør og Vest Australia, Grønland og New Zealand som internasjonale partnere, skal tilby et felles marked for omsetting av råstoff fra lavtrofiske arter, mikro og makroalger. I tillegg skal det arbeides for et felles sertifiseringssystem for kvalitet og karbonfangst, innovasjonsprosjekter sammen med forskningsmiljø på nye arter til dyrking men også videreforedling av biomaterialer mm. Et felles løft med akademia er også avgjørende for å løfte feltet opp og skape framtidige arbeidsplasser lokalt. 

I prosjektet kobles forskning med store næringsaktører og en rekke småbedrifter som høster i småskala. Denne felles satsingen vil hjelpe dem ut i verden, og Vestland er det stedet i Norge som er best egnet til akkurat dette.

 

Prosjekteier: Demos Norge og International Blue Cooperative.

Hovedpartnere internasjonalt: European Commission, BNP Paribas, Lloyds Register, Portuguese Ministry of the Sea, CDRQ, Gold Standard, Climate Seed, BioMarine Business Convention

Norske partnere: Nofima og Norsk Taredyrkerforening

 

Initiativet er støttet av Norce, NMBU, VIS, Sintef, Tarenettverk Nord, Ocean Innovation Katapult, Mattilsynet, REV Ocean mfl.

 

 Norge har en av verdens lengste kystlinjer, med et enormt potensial for høsting av villtare og for dyrking av mikro og makroalger. Regjeringens handlingsplan for bioøkonomi peker på alger som Norges nye vekstnæring. Det er estimert at det finnes ca 20-50 millioner tonn stortare langs kysten vår – i dag høstes kun ca 160.000 tonn. Selv dette relativt lille volumet (I forhold til total tilgjengelig mengde) danner grunnlag for en milliardindustri for produksjon av alginat.

 

Aktuelt 

My journey as an intern at Demos Norge

Hva skal til for å skape perfekte rom for skapelse og kreativitet? Les innsikten fra Romane Gardet – vår kjære masterstudent fra UQUAM management science school, Montreal

Dokken – livets by

Vi har levert vårt bidrag til parallelloppdrag Dokken. Visjonen er en bydel som leverer på all FNs 17 bærekraftsmål.
– Og psykologisk trygghet er som vanlig et stikkord fra vår side.

Få en prest inn i teamet!

Empatisk må du være, tverrfaglighet skal du elske, og evnen til kreativitet redder deg fra digitaliseringsdøden. Vi har funnet nøkkelen til fremtiden!

Demos var juryleder på Bopilot 2020

Vi vet at nye boformer er nødvendig for bedre ressursutnyttelse i boligsektoren. Hvordan kan vi utvikle dem sammen og eksperimentere med nye tanker? Og hvordan kan potensielle beboere, finansiører, det offentlige og boligutviklere treffes tidlig nok, slik at disse aspektene blir førende i framtidens boligutvikling?

Bærekraft i markedsføring

Hvordan får vi bærekraft inn i markedsføring? Hør podkasten Box Marketing hvor Monica var gjest.

Oppskriften på å bli bærekraftig

På fem minutter kan du se og høre den enkle oppskriften på å bli bærekraftig på en-to-tre. Eller i hvert fall noen tanker om hvor du må begynne.

Det er tid for å lytte

“Du er dum! Nei, du er dum!” Hva skjedde med å lytte til hverandre? Med grunnleggende nysgjerrighet, respekt og interesse?

Hva er en fasilitator

En fasilitator er en nøytral person som har ansvar for rammer og fremdrift i en prosess uten selv å være en del av den.

Design Thinking

Design Thinking har tatt verden med storm! Lær...

Hva er skabeloner?

En skabelon er et verktøy som strukturerer...