Kurset tilbys  som bedriftsinternt kurs for inntil 20 personer. Ta kontakt for mer informasjon

Om kurset:

Noen elsker å tegne – andre hater å tegne. Noen får det godt til – andre føler ikke at de får det til i det hele tatt. Uansett: alle kan dra enormt nytte av å tegne mer dersom de jobber som prosjektledere, prosessledere, fasiliterer møter, workshops el.l.. Og det fineste av alt: du trenger ikke å være flink til å tegne! Ofte er det faktisk bedre om du ikke er det. Hvorfor? Det lærer du på kurset.

 

Formål

Få selvtillit i tegning selv om du ikke ser på deg selv som en tegner. Få forståelse for verdien som ligger i visuelle verktøy for å skape klarhet, felles språk, forståelse og engasjement. Bygge en ikon-ordbok for vanlige ord i arbeidslivet.

 

Mål

  • Du føler deg klar til å reise deg i neste møte og tegne på tavlen
  • Du tror nok på verdien i tegning til at du faktisk også reiser deg.
  • Du har en ikon-bank med vanlige ord du kan tegne i bagasjen

 

Dette kurset passer for

Alle – ingen ferdigheter kreves.

 

Innhold

  • Bygg tegne-selvtillit
  • Gjør tegning til et nyttig verktøy i din hverdag
  • Praktiske tegneøvelser med ikoner, tips, triks og mye tegnemoro

Undervisere

Det er Torhild som underviser dette kurset. Tegning har alltid vært et viktig verktøy for henne – både som notatmetode under studiene, og siden som verktøy profesjonelt. Etter Kaospilotstudiene i Danmark i 2007 startet hun firmaet Skrible, hvor tegning var sentralt enten det gjaldt fasilitering av strategiprosesser, tegning av visuelle referat fra foredrag og konferanser, eller en-til-en coaching. Torhild er opptatt av å formidle at det å tegne på jobben ikke handler om å være flink til å tegne, men å klare å oversette ord til ikoner som andre kan forstå. Det er en eldgammel disiplin som alle kan lære.

 

Varighet

3 timer