Ta tegning et skritt videre fra ikoner, og forstå hvordan du konkret kan bruke visuelle verktøy for å ramme inn og strukturere informasjon – enten i workshops, som arbeidsverktøy, eller i ferdigutfylte bilder/presentasjoner.

Kurset tilbys  som bedriftsinternt kurs for inntil 20 personer. Ta kontakt for mer informasjon

Mål

 • Lære å hente ut nøkkelinformasjon og deretter presentere den gjennom tegning
 • Lære noen standard-skabeloner og bygge videre på dem for å skape dine egne
 • Utvikle noen egne skabeloner for workshops/møter eller annen planlegging eller presentasjon
 • Lære å bruke standardfigurer i praksis inn i skabeloner

Les mer om hva skabeloner er.

 

Dette kurset passer for

Deg som

 • ofte leder workshops og møter, og trenger verktøy som gjør det lettere å strukturere innhold og fremdrift.
 • ofte holder presentasjoner og ønsker nye verktøy for å strukturere innholdet.
 • ofte legger frem store rapporter og strategier og ønsker en lettere og mer engasjerende + oversiktlig måte å gjøre det på.Det er ingen krav til forkunnskaper, men det kan være en fordel å ha deltatt på kurset “Tegn på jobben“.

Innhold

 • Eksempler på skabeloner og hvordan de brukes. Både til møter, workshops og presentasjoner.
 • Øving på å tegne standard-figurer som typisk brukes i skabeloner
 • Øving på å tegne et utvalg skabeloner som vil være nyttig i egen hverdag
 • Øving på å strukturere informasjon fra et tekstdokument til en oversiktlig og passende skabeloner

Undervisere

Det er Torhild som underviser dette kurset. Tegning har alltid vært et viktig verktøy for henne – både som notatmetode under studiene, og siden som verktøy profesjonelt. Etter Kaospilotstudiene i Danmark i 2007 startet hun firmaet Skrible, hvor tegning var sentralt enten det gjaldt fasilitering av strategiprosesser, tegning av visuelle referat fra foredrag og konferanser, eller en-til-en coaching. 

I sine mange år som prosessfasilitator har Torhild alltid brukt skabeloner som rammeverk for samtalene – uansett tema. Det å gi deltakerne noen tydelige visuelle rammer å strukturere informasjonen i, øker forståelse, engasjement, hukommelse og effektiviteten.  

Varighet

3 timer