En skabelon er et verktøy som strukturerer informasjon visuelt. Vi kjenner for eksempel alle til strategidokumenter som ligger lagret i en skuff. Hvordan var det nå med verdiene våre? Og hva er egentlig visjonen? En skabelon henter slik kompleks informasjon ned til én tegning, som fremstiller det på en oversiktlig og engasjerende måte.

 Gode skabeloner har en uvurderlig evne til å håndtere og presentere kompleks informasjon på en måte som gjør at folk forstår det, og blir engasjert av det.  Gode skabeloner fremmer dialog, fokus og læring mellom mennesker.

Strukturere kompleks informasjon

Vi bruker skabeloner til å strukturere kompleks informasjon og skape klarhet i alle prosjektene vi er involverte i – det er den måten vi selv klarer å få oversikt og se hva som mangler, ikke gir mening eller er overflødig. Som for eksempel her, hvor vi presenterer innholdet i prosjektet «Det blå huset» – et internasjonalt senter for bærekraftig innovasjon i havet.

Arbeidsverktøy til workshops

Vi bruker også skabeloner som arbeidsverktøy når vi fasiliterer møter og prosesser. Når mennesker arbeider ut fra tydelige skabeloner, har de et felles og strukturert bilde av arbeidet, og åpner opp for fokuserte og konstruktive samtaler om hva mer som trengs.

 Her er et par eksempler fra da vi i samarbeid med Circular Norway og Metabolic jobbet med en rekke aktører i Longyearbyen for å avdekke hvorvidt Svalbard skal ta mål av seg om å bli verdens sirkulærøkonomiske hovedstad.

Et eksempel

En gang for mange år siden arbeidet Torhild for en stor kunde innen energisektoren, og ble bedt om å lage skabeloner som forklarte strategien til de forskjellige innovasjonsavdelingene. Hun leste gjennom strategidokumentene, og laget fire forskjellige skabeloner som på en oversiktlig og leken måte presenterte nøkkelinformasjonen: Visjon, mål, kjerneoppgaver, KPIer etc.. Kunden var fornøyd, og hun tenkte ikke så mye mer på det. Et par måneder senere ble hun bedt om å gjøre mer arbeid for dem, og ble invitert til kontoret deres. I det store, åpne kontorlandskapet – over hver eneste pult – hang tegningen som hun hadde laget for den aktuelle avdelingen. De fortalte også at de dagen før hadde hatt en stor feiring, hvor en gigantisk kake var dekket med skabelonen som glasur. Ved å bruke skabeloner til å presentere nøkkelelementene fra strategien, hadde plutselig hver eneste ansatte noe konkret og enkelt å forholde seg til, som gjorde at alle hadde god kjennskap til avdelingens strategi og målsettinger.

Når våre kunder presenterer mye og ofte kompleks informasjon i forkant av prosesser, går vi hjem og tegner det opp i skabeloner, som vi så presenterer tilbake til dem. Tilbakemeldingene vi får er nesten alltid at de aldri har sett strategiene sine så tydelig kommunisert, og at de ønsker å jobbe videre med det, og å dele det med resten av organisasjonen.

Ønsker du å lære å lage skabeloner selv? Sjekk ut vårt kurs i visuelle verktøy.

Ønsker du at vi hjelper din virksomhet å utvikle tydelige og strukturerte strategier? Les mer om våre tjenester her eller ta kontakt.