Design Thinking har tatt verden med storm! Lær deg den effektive og populære innovasjonsmetodikken, undervist av eksperter fra inn- og utland. Kurset er et samarbeid med Pracademy, og populære Federico Lozano er fagansvarlig.

Tilbys som bedriftsinternt kurs for inntil 30 deltakere. Noen ganger vil vi også åpne opp for eksterne studenter for å skape diversitet i gruppen.

NB! Kurset tilbys kun på engelsk

Hva er Design Thinking

Design Thinking handler om å utvikle løsninger for og med menneskene som skal bruke dem. Dette krever empati. Vi trenger å forstå behovet, ideelt sett enda bedre enn menneskene selv gjør. Det krever også kreativitet og rask prototyping, for å kunne teste mulige løsninger på faktiske brukere så fort som mulig. På denne måten kan vi raskt gjøre tilpasninger og sørge for at endelig løsning virkelig treffer.

Innhold

I dette kurset tas du gjennom hele Design Thinking prosessen, og lærer hva hvert steg innebærer.  Vi jobber med problemstillinger som din organisasjon ønsker å løse – det kan være en eller flere.

Design Thinking er grunnleggende tverrfaglig, og vi er opptatt av en god bredde i studentenes bakgrunn. Dersom studentgruppen fra egen virksomhet er for homogen, åpner vi opp for noen eksterne plasser.  Det er også mulig å gå sammen med en eller to tilstøtende bedrifter – for eksempel fra andre steder i verdikjeden – og ta kurset sammen med dem.

 

Mål

  • Lære Design Thinking-prosessen gjennom praktisk arbeid på reelle problemstillinger, slik at studentene selv er i stand til å løse fremtidige problemer med Design Thinking-metodikk.
  • Utvikle faktiske løsningskonsepter på reelle problemstillinger, som kan tas videre i etterkant.

 

Dette kurset passer for

Bedrifter som

  • Trenger en konkret, praktisk og effektiv innovasjonsmetodikk
  • Trenger praktiske metoder for å få ansatte med svært forskjellig bakgrunn til å jobbe godt sammen og bruke det beste fra alle.
  • Trenger å bli bedre på brukerdrevet innovasjon.
  • Trenger en utdanning som gir praktiske og konkrete innovasjonsverktøy fra dag én.

 

Undervisere

Hovedunderviser og kursansvarlig er Federico Lozano. Lozano har lang erfaring som underviser i Design Thinking og annen innovasjonsmetodikk. Han er Mexicansk-amerikansk med bakgrunn bl.a. fra Stanford d.school, og kjærligheten har bragt ham til Bergen og Norge.

Lozano hadde hovedansvar for det banebrytende studiet «Design Thinking, strategic design for innovation» fra 2015-2019, som ble tilbudt i samarbeid mellom NHH, UiB, HVL, NTNU og Design Region Bergen. Han betegnes av sine studenter som engasjerende, entusiastisk, empatisk og svært dyktig

Med seg har han like engasjerende eksperter både fra inn- og utland. Noen fra næringslivet, noen fra akademia.

 

Varighet

Fem samlinger over fem måneder