En fasilitator er en nøytral person som har ansvar for rammer og fremdrift i en prosess uten selv å være en del av den. Fasilitators oppgave er å få en gruppe mennesker til å arbeide bedre sammen. En god fasilitator stiller tankevekkende spørsmål, legger merke til gruppedynamikk og mønstre i gruppen og har et stort arsenal av metoder for å håndtere situasjoner som oppstår underveis. En fasilitator har aldri selv svaret, men hjelper gruppen å finne det svaret som er best for dem.

Når er det lurt å bruke en fasilitator?

Når det er komplekse problemstillinger en skal ta fatt i, hvor de potensielle løsningene er mange og du ikke helt vet hvordan dere skal gå i gang.

Når det er viktig å skape resultater sammen og sikre at alle blir hørt, for eksempel i komplekse prosjekter med mange aktører.

Når det er nødvendig å bryte ut av vante mønstre og få deltakerne til å jobbe på nye måter.

Når temaet er sensitivt eller uvant, og det er viktig at det blir håndtert på en nøytral og rettferdig måte.

For å beholde deltakernes fokus og unngå at møtene sklir ut i lange, ofte resultatløse diskusjoner.

Når deltakerne – inkludert leder – ønsker å fokusere på innhold og selve oppgaven, og slippe å forholde seg til hvordan en skal gå fram, tidsskjema, relasjoner i gruppen og praktiske detaljer.

Når det er viktig å komme raskt og samstemt til en felles konklusjon, løsning eller visjon.

Hva er forskjell på en fasilitator og en møteleder?

Møteleder eier som regel innholdet og resultatet av et møte eller en prosess. Av denne grunn vil møteleder aldri være nøytral, og hen påvirker alltid de andre deltakerne. Tenk deg for eksempel hvis administrerende direktør stiller spørsmålet: «hvem er enig?» til en gruppe ansatte. Det faktum at vedkommende er sjefen vil påvirke de ansattes svar.
En fasilitator har kun ett mål for øye: å hjelpe menneskene å oppnå de beste resultatene for seg. Fasilitator skal aldri ha eierskap til det innholdsmessige i prosessen.