Vi vet at nye boformer er ønsket fra oss som mennesker og en nødvendighet for bedre ressursutnyttelse i boligsektoren. Delingsmodeller er større og større del av hverdagen vår med bysykkel og bildelering. Hvordan kan vi utvikle helt nye boligformer sammen og eksperimentere med nye tanker.  Og hvordan kan potensielle beboere, finansiører, det offentlige og boligutviklere treffes tidlig nok, slik at disse aspektene blir førende i framtidens boligutvikling.

Bopilot Hackaton

En 24-timers online idékonkurranse for å skape en digital møteplass som kobler alternative boligbehov og boligmarkedet i hele Norge.

Hele 32 team var meldt på. Drømmen var å få skisser til et nytt digitalt verktøy, inspirert av suksesser som Vipps, Tinder eler AirBnB, hvor fremtidige boligeiere, med ønske om nye deleløsninger, kan møte arkitekter og byggherrer før boligene er tegnet og bygget.

Fem finalister – én vinner

Det kokte i juryen da finalistene skulle kåres. Med 32 påmeldte team var det klart at rådigheten på 2 timer ville kreve maks konsentrasjon og nøye planlagt juryering.
Svett og glad overrakte juryleder Monica Hannestad 5 verdige finalister. Vektingen mellom næringens behov, det kapitalkrevende i boligutvikling, brukernes ønsker og drømmer, kartlegging av verdie, tilrettelegging for krav til bærekraft og miljø og samfunnets behov for helhetlig områdeutvikling skulle balanseres med forslagenes innovasjonshøyde, utforming og brukeropplevelse i designet samt prosjektets realisme og gjennomføringsevne.

 

Det var tett i teten, men prosjektet som stakk av med seieren kåret av det uavhengige dommerpanelet, var kandidaten som i tillegg til brukerforståelse hadde bærekraft som en del av kjernen i løsningen. Teamet Smart By Montana bestod av energileverandøren BKK, arkitektbyrået 3RW og rådgiverfirmaet Sweco.
Teamet hadde arbeidet entusiastisk i sine 24 timer, hentet inn hjelp fra familie og venner da maskinene streiket og leverte en helhetlig og inspirerende løsning som vil gavne framtidens boligkjøpere, lokalsamfunnet i Bergen og verdenssamfunnets energi og materialbehov.

Nå blir det spennende å se hvordan vinnerkandidaten kan tas videre i Bergen kommunes innovasjonsprogram, samt hvordan de andre kandidatene tar sine løsninger til neste nivå. Det var flere prosjekter med god innovasjonshøyde og kandidater som burde arbeide strategisk sammen med andre team i Hackatonet for å løfte videre opp det spennende utgangspunktet de nå har.

Se alle finalistene

Bodø Boby

Byantropologene + Dudani

Ram-bo

Alf Gundersen og Hi-sio