Torsdag ble resultatet av parallelloppdragene for utviklingen av Dokken presentert i enda en flott Grand-prix-aktig direktesending fra Kommunen. Sånne prosjekter elsker vi! Kompleks problemstilling, ja takk! Mange forskjellige mennesker som skal samarbeid om å løse den. Ja takk igjen!

Teamet bak leveransen «Dokken – livets by» har vært stort og tverrfaglig. Vill, Advansia, Fragment, Norce, Vill Energi, Bouvet, Willder og Demos Norge har sammen skullet finne frem til en god løsning, som alle kan stå inne for, og enes om.

Nå er vi sprekkeferdige av stolthet for arbeidet vi har skapt sammen.

Psykologisk trygghet….igjen

For oss er den interne prosessen i teamet like viktig som den anbefalte prosessen videre. Skal vi lykkes med reell tverrfaglighet må vi prioritere å bli kjent med hverandre og forstå hverandres ambisjoner og ønsker for prosjektet. Vi må bruke tid på å enes om en felles visjon for leveransen, og hvordan vi best går frem for å nå den. Og hele tiden huske å ta det vi er enige om med videre, også når det begynner å bli travelt. Dette er krevende – særlig fordi det tar tid, og tid er penger. Mye penger når det er snakk om mange mennesker.  Det høres fort ut som hakk i platen, men vi sier det igjen: det viktigste for å få et team til å prestere godt er ikke hvem som er i teamet, men hvordan temaet jobber sammen. Og forskning viser at den viktigste faktoren for å jobbe godt sammen i et team er psykologisk trygghet.

Hvordan bygger du det, spør du? Tid. Tid, tid og tid. I tillegg til god fasilitering av prosessene, slik at tiden brukes på best mulig måte (og en måte du kanskje normalt sett ikke er vant til.) I dette teamet, hvor mange aldri hadde truffet hverandre før vi startet, var første spørsmål etter hva heter du og hvor jobber du: Hva er du redd for eller flau over. I løpet av den første halvtimen hadde vi delt en sårbarhet med hverandre på et nivå som gjorde det lettere å dele og spille ball senere. Uvant? Kanskje. Viktig? Definitivt!

Uansett – hele leveransen vår kan du se på sidene til kommunen eller lese mer om på Vill sine sider. Og utstillingen står i disse dager på kaien foran VilVite. Men vi må si litt om noe av det som har vært vår hjertesak inn i arbeidet: Det er mange måter en visjon for Dokken kan se ut på, og mange formuttrykk og arkitekturgrep som vil fungere strålende. Begge leveransene til de andre teamene er eksempler på en inspirerende og forlokkende fremtidsvisjon. Det som er viktig når vi skal gjennomføre et så komplekst prosjekt, med så mange interessenter over så mange år – og som deretter skal leve inn i uoverskuelig fremtid, er hvordan vi legger opp prosessen.  Hvordan sørger vi for at vi får med oss alle de viktige innspillene fra folk med forskjellig kompetanse? Enten det er snakk om forskere, lærere, barn, arkitekter, ingeniører, rusmisbrukere, eldre, næringsdrivende, enslige, småbarnsfamilier eller andre. Hvordan kan vi gjøre Dokken til Norges mest spennende medvirkningsprosess? Til et laboratorium for en helt ny måte å samarbeide på – både politisk, administrativt, faglig og folkelig? Og hvordan kan vi sikre en bydel hvor vi med hånden på hjertet kan si at uansett hvem jeg er, og hvor jeg havner, så vil jeg føle meg fri til å realisere hele mitt potensial, jeg vil føle meg verdifull og bli møtt med verdighet, empati og entusiasme.

Det er ingen hemmelighet at svaret vårt er godt fasiliterte prosesser, med reell borgermedvirkning. For eksempel gjennom en Citizen Assembly etter modell fra Canada.

Vi ønsker Bergen Kommune lykke til videre i arbeidet!