Design Thinking for å bygge selvfølelsen hos ungdom

 

Hvordan kan organisasjoner som jobber med ungdom og psykisk helse samarbeide i større grad, bruke Design Thinking som verktøy for å nå ungdom på deres egne premisser, og utvikle gode løsninger sammen med dem?  

 

Prosjekteier: Rådgivning om Spiseforstyrrelser, ROS

Prosjektleder: Demos Norge/ROS

Øvrig prosjektteam: Pracademy m.fl.

 

Utgangspunktet for dette prosjektet var et ønske om kompetanseheving fra ROS for å bli bedre til å involvere unge brukere i utvikling av nye og bedre tilbud for ungdom.  Da vi utforsket problemstillingen sammen, ble det tydelig at ROS ikke er alene om utfordringen det er å nå de unge, og at å bygge selvfølelse er en fellesnevner for mange av aktørene som jobber med barn og unge. Dette gjelder selv om innfallsvinkelen kan være forskjellige, som idrett, fritidsaktiviteter, samtalegrupper, musikk osv. Vi begynte å drømme større sammen – hva om vi kunne skape et felles opplæringsprogram som ROS kunne dele med andre aktører, som Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Idrettslag og lignende. Hvor man både kunne få et felles arbeidsverktøy for å utvikle tilbud sammen med de unge, mer samhandling på tvers, og ikke minst brukerinnsikt som kan deles og gjøre tilbudene bedre på tvers av organisasjonene.

I samarbeid med Pracademy har vi utviklet et 7 måneders Design Thinking-kurs, hvor ansatte i de forskjellige organisasjonene jobber i grupper på hver sin konkrete problemstilling som er relevant for deres organisasjon. Underveis i programmet lærer de Design Thinking-metodikken, samtidig som de utvikler nye prosjekter og tilbud, som vi skal jobbe med å videreføre i perioden etter endt opplæring. 

Vi er for tiden inne i en prosess for å finansiere opp programmet

Design Thinking er en grunnleggende tverrfaglig metodikk, og for å sikre tverrfagligheten og forskjellige bakgrunner åpner vi opp et lite antall plasser for eksterne, som ønsker å delta på utdanningsprogrammet. Her ser vi etter kreative og løsningsorienterte sjeler, helst med visuell kompetanse (for eksempel designbakgrunn, men det er ikke et krav) som også er interessert i å lære mer om feltet ungdom og psykisk helse. Ta kontakt hvis dette er interessant for deg!

Aktuelt 

My journey as an intern at Demos Norge

Hva skal til for å skape perfekte rom for skapelse og kreativitet? Les innsikten fra Romane Gardet – vår kjære masterstudent fra UQUAM management science school, Montreal

Dokken – livets by

Vi har levert vårt bidrag til parallelloppdrag Dokken. Visjonen er en bydel som leverer på all FNs 17 bærekraftsmål.
– Og psykologisk trygghet er som vanlig et stikkord fra vår side.

Få en prest inn i teamet!

Empatisk må du være, tverrfaglighet skal du elske, og evnen til kreativitet redder deg fra digitaliseringsdøden. Vi har funnet nøkkelen til fremtiden!

Demos var juryleder på Bopilot 2020

Vi vet at nye boformer er nødvendig for bedre ressursutnyttelse i boligsektoren. Hvordan kan vi utvikle dem sammen og eksperimentere med nye tanker? Og hvordan kan potensielle beboere, finansiører, det offentlige og boligutviklere treffes tidlig nok, slik at disse aspektene blir førende i framtidens boligutvikling?

Bærekraft i markedsføring

Hvordan får vi bærekraft inn i markedsføring? Hør podkasten Box Marketing hvor Monica var gjest.

Oppskriften på å bli bærekraftig

På fem minutter kan du se og høre den enkle oppskriften på å bli bærekraftig på en-to-tre. Eller i hvert fall noen tanker om hvor du må begynne.

Det er tid for å lytte

“Du er dum! Nei, du er dum!” Hva skjedde med å lytte til hverandre? Med grunnleggende nysgjerrighet, respekt og interesse?

Hva er en fasilitator

En fasilitator er en nøytral person som har ansvar for rammer og fremdrift i en prosess uten selv å være en del av den.

Design Thinking

Design Thinking har tatt verden med storm! Lær...

Hva er skabeloner?

En skabelon er et verktøy som strukturerer...