Et internasjonalt senter for bærekraftig innovasjon i havet – «Det blå huset»

 

Hvordan kan vi samle forskjellige relevante aktører under samme tak for å skape et Internasjonalt kraftsenter for bærekraftig innovasjon i havet? Hvor vi byr på et sømløst innovasjonsløp fra A til Å for næringsliv, akademia og det offentlige? Og blir verdensmestre på bærekraftsmål nummer 17 og 14: Samarbeid for å nå måleneLivet under vann?  

 

Prosjekteier: Marineholmen Makerspace

Prosjektleder: Demos Norge

Øvrige prosjektaktører: Ocean Innovation Norwegian Catapult, VIS Innovasjon, Seafood Innovation Cluster, GCE Ocean Technology

 

Drømmen med «Det blå huset» er å levere et sømløst innovasjonstilbud fra A til Å, tilgjengelig for aktører med globale ambisjoner på hele Vestlandet. Her skal vi samle tjenestene Ocean Innovation Norwegian Catapult, Marineholmen Makerspace, Bærekraftslaboratoriet og Ocean Innovation Showroom under ett tak, og på den måten koble næringsliv, forskning og studenter. Det er mangel på åpne, tilgjengelige lokaler for å kjøre gode, metodiske prosesser: Fleksible lokaler hvor veggene kan skrives på, teknologien er borte og tankene får være lange og strategiske. Det mangler også dyktige fasilitatorer som kan hjelpe vidt forskjellige aktører å samhandle på gode måter. Industribedrifter som trenger å kjøre avanserte piloter mangler tilgang på testfasiliteter, kompetanse og utstyr. Universitetene ser økende etterspørsel etter gode lokaler for å kjøre praktisk, tverrfaglig workshoparbeid og undervisning, ofte i kobling med forskere og næringsliv, på relevante samfunnsutfordringer. Havklyngene og offentlige aktører mangler gode fasiliteter for å ta imot og demonstrere bærekraftige løsninger fra Vestlandet til delegasjoner fra inn- og utland. Ved å møte alle disse behovene under ett tak, er vi overbevist om at «Det blå huset» vil bli et kraftsenter for bærekraftig innovasjon, og en av de manglende brikkene for å virkelig katalysere Vestlandets rolle som innovasjonssentrum i overgangen til et bærekraftig samfunn.

Filmen under forklarer konseptet i nærmere detalj. Merk at en del av elementene ikke gjelder, slik som for eksempel planlagt lokalisering.

 

Vår/høst 2020 gjennomfører vi et forprosjekt for å skaffe innsikt som gjør at effekten av senteret blir størst mulig for flest mulig, sikrer bred forankring til prosjektet og utvikler bærekraftige forretningsmodeller med reell markedsavklaring og non-profit profil. 

Demos Norges rolle i prosjektet er å fasilitere samhandlingen mellom alle de involverte aktørene, og sikre fremdriften i prosjektet. I tillegg har Demos en egeninteresse i «Bærekraftslaboratoriet», som vi ønsker å bruke som arena for våre egne fremtidige workshops og kursopplegg.

Fra LEGO-prototypen – innblikk fra kaféen (med en veldig skummel servitør).

Under er et oversiktsbilde av hele prototypen.

Aktuelt 

My journey as an intern at Demos Norge

Hva skal til for å skape perfekte rom for skapelse og kreativitet? Les innsikten fra Romane Gardet – vår kjære masterstudent fra UQUAM management science school, Montreal

Dokken – livets by

Vi har levert vårt bidrag til parallelloppdrag Dokken. Visjonen er en bydel som leverer på all FNs 17 bærekraftsmål.
– Og psykologisk trygghet er som vanlig et stikkord fra vår side.

Få en prest inn i teamet!

Empatisk må du være, tverrfaglighet skal du elske, og evnen til kreativitet redder deg fra digitaliseringsdøden. Vi har funnet nøkkelen til fremtiden!

Demos var juryleder på Bopilot 2020

Vi vet at nye boformer er nødvendig for bedre ressursutnyttelse i boligsektoren. Hvordan kan vi utvikle dem sammen og eksperimentere med nye tanker? Og hvordan kan potensielle beboere, finansiører, det offentlige og boligutviklere treffes tidlig nok, slik at disse aspektene blir førende i framtidens boligutvikling?

Bærekraft i markedsføring

Hvordan får vi bærekraft inn i markedsføring? Hør podkasten Box Marketing hvor Monica var gjest.

Oppskriften på å bli bærekraftig

På fem minutter kan du se og høre den enkle oppskriften på å bli bærekraftig på en-to-tre. Eller i hvert fall noen tanker om hvor du må begynne.

Det er tid for å lytte

“Du er dum! Nei, du er dum!” Hva skjedde med å lytte til hverandre? Med grunnleggende nysgjerrighet, respekt og interesse?

Hva er en fasilitator

En fasilitator er en nøytral person som har ansvar for rammer og fremdrift i en prosess uten selv å være en del av den.

Hva er skabeloner?

En skabelon er et verktøy som strukturerer...

Kjærlighet i Coronaens tid

Disse dagene ble ikke helt slik noen av oss...