Foto: Emma Smith

Svalbard – circular capital of the world

 

Hvordan kan Svalbard gå fra et lineært til et helsirkulært samfunn? Og hva ønsker innbyggerne selv for fremtiden til øysamfunnet?

 

Prosjekteier: Longyearbyen Lokalstyre og Store Spitsbergen Kullkompani

Prosjektledelse: Circular Norway

Øvrig Prosjektteam: Metabolic og Demos Norge

Høsten 2019 står Svalbard midt i veiskillet mellom avviklingen av gruvedrift og starten på en ny æra. Hvordan kan vi skape et nytt næringsliv og nye muligheter som på en og samme tid er i pakt med naturen, gode for dem som bor der og som opprettholder et bærekraftig inntektsgrunnlag? Og er det mulig å få til et helsirkulært samfunn så langt nord? Initiativtaker til arbeidet var Longyearbyen Lokalstyre og Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Circular Norway ledet forprosjektet høsten 2019, som hadde mål om å avdekke interesse og muligheter for å bevege seg mot et sirkulært samfunn på Svalbard. Det danske selskapet Metabolic var med som kompetanseleverandør på metodikken Circular Scan. Demos Norges rolle var som prosessfasilitator.

 

For oss handler dette arbeidet om å stille veldig mange spørsmål: Hvordan sikrer vi at dette blir et prosjekt som Svalbard selv eier? Hvordan sørger vi for at dette bygges på en felles forståelse og en felles drøm? Hvem er det egentlig som føler seg som et barn av Svalbard? Hvem er det som eier fremtiden der, når den gjennomsnittlige botiden er 2 år? Hvordan oppleves endringene for gruvearbeiderne? Lærerne? Reiselivet? De offentlig ansatte? Politikerne? Hvor drar de sterke kreftene for og imot? Hvor ligger stoltheten, tilhørigheten og identiteten? Hva drømmer de om? 

Disse spørsmålene stiller vi til Svalbards innbyggerne og de som arbeider der. Vi snakker med folk på fastlandet. Vi filosoferer oss imellom. Vi leser og utforsker. Og sakte, men sikkert får vi en oversikt over hvordan vi kan tilrettelegge for en prosess som involverer så mange som mulig, gir mening for deltakerne og skaper et grunnlag som innbyggerne selv kan bygge videre på.

 

I forprosjektet høsten 2019 var hovedaktiviteten vår å fasilitere en todagers prosess med aktører fra Lokalstyret, politikere, reiselivsoperatører, arkitekter m.fl  med mål om å skape en felles forståelse for sirkulærøkonomi, og å skape en felles visjon for Svalbard som verdens sirkulærøkonomiske hovedstad. Det var også viktig å se på muligheter og barrierer for å komme dit, og konkrete handlingspunkter på veien videre.

Aktuelt

My journey as an intern at Demos Norge

Hva skal til for å skape perfekte rom for skapelse og kreativitet? Les innsikten fra Romane Gardet – vår kjære masterstudent fra UQUAM management science school, Montreal

Dokken – livets by

Vi har levert vårt bidrag til parallelloppdrag Dokken. Visjonen er en bydel som leverer på all FNs 17 bærekraftsmål.
– Og psykologisk trygghet er som vanlig et stikkord fra vår side.

Få en prest inn i teamet!

Empatisk må du være, tverrfaglighet skal du elske, og evnen til kreativitet redder deg fra digitaliseringsdøden. Vi har funnet nøkkelen til fremtiden!

Demos var juryleder på Bopilot 2020

Vi vet at nye boformer er nødvendig for bedre ressursutnyttelse i boligsektoren. Hvordan kan vi utvikle dem sammen og eksperimentere med nye tanker? Og hvordan kan potensielle beboere, finansiører, det offentlige og boligutviklere treffes tidlig nok, slik at disse aspektene blir førende i framtidens boligutvikling?

Bærekraft i markedsføring

Hvordan får vi bærekraft inn i markedsføring? Hør podkasten Box Marketing hvor Monica var gjest.

Oppskriften på å bli bærekraftig

På fem minutter kan du se og høre den enkle oppskriften på å bli bærekraftig på en-to-tre. Eller i hvert fall noen tanker om hvor du må begynne.

Det er tid for å lytte

“Du er dum! Nei, du er dum!” Hva skjedde med å lytte til hverandre? Med grunnleggende nysgjerrighet, respekt og interesse?

Hva er en fasilitator

En fasilitator er en nøytral person som har ansvar for rammer og fremdrift i en prosess uten selv å være en del av den.

Hva er skabeloner?

En skabelon er et verktøy som strukturerer...

Kjærlighet i Coronaens tid

Disse dagene ble ikke helt slik noen av oss...