Prosjektutvikling

Vi elsker å ta fatt på komplekse problemstillinger med mange involverte aktører, og potensial for stor samfunnsgevinst. 

Sammen med vårt store nettverk skreddersyr vi det teamet som vil være best egnet for å lykkes i hvert enkelt prosjekt. 

Kurs

Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi korte og mer omfattende kurs innen temaene ledelse, design thinking, visuelle verktøy, sirkulærøkonomi, creative confidence og prosessfasilitering.

Prosessfasilitering

Usikker på hvordan du skal angripe en kompleks problemstilling?

Vi tilbyr prosessfasilitering innen tema som strategi, omstilling, kulturbygging, evaluering, konflikthåndtering, m.m.

Foredrag

Vi har lang erfaring som engasjerte foredragsholdere, og kommer gjerne til ditt arrangement for å snakke om temaene bærekraft, strategi, innovasjon og ledelse.

Sparring på eget prosessopplegg

Er du selv fasilitator og ønsker sparring på hva slags opplegg du skal lage for en spesifikk prosess? Ta kontakt, så hjelper vi deg.