Hva slags prosesser fasiliterer dere?

Vi har profesjonelle fasilitatorer, rike på metoder for samskaping. Derfor kan vi håndtere et stort utvalg problemstillinger som oppstår i en virksomhet. Ta kontakt hvis du vil høre om vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Under kan du lese om de mest typiske prosesser vi fasiliterer.

Klikk her for å lese mer om hva fasilitering er, og hva en prosessfasilitator gjør

 

For styrer, ledergrupper, avdelinger eller konsortier. Hensikten er å samskape felles ønskebilde for fremtiden, og legge en tydelig plan for hvordan en skal komme dit.

Varighet: fra 1-2 dager til lengre forløp

For aktører som ønsker en grundig omstilling av egen virksomhet, for å bli bærekraftig langs tre parametre: people, planet, profit.

Varighet: totalt 1-2 år

For grupper som trenger å samskape ønsket arbeidshverdag og -miljø, og trenger en plan for hvordan de skal komme dit.

Varighet: fra 1 dag til lengre forløp

For grupper som trenger å se tilbake på arbeid de har utført, skape felles forståelse for resultatene og hente lærdom og retningslinjer for fremtidig arbeid.

Varighet: fra 1 dag

Hvordan jobber dere?