Våre prosjekter


Vi elsker å ta fatt på komplekse prosjekter som inkluderer mange aktører, og som kan gi stor samfunnsgevinst. Noe av det vi kan best er å få forskjellige mennesker til å samskape felles drømmer, og legge planer for å realisere dem. Bakgrunnen for å starte Demos Norge var å bidra til å endre systemene vi har bygget samfunnet på, og å skape en bedre verden som med stolthet kan gis videre til neste generasjon. 

Hvis du brygger på et samfunnsnyttig prosjekt du drømmer om å realisere, ta gjerne kontakt for å se hvordan vi kan samarbeide!

Her kan du lese mer om prosjektene våre.

Utvikling av Dokken i Bergen

For kanskje eneste gang i vår levetid har vi muligheten til å utvikle en hel bydel fra bunnen. Hvordan sikrer vi at den blir levende, interessant, inkluderende, bærekraftig og gjennomtenkt? 

Ting, tang og tare

Vi vet vi må utnytte ressursene våre fra havet i større og bredere grad enn i dag, og at det må gjøres bærekraftig. Hvordan kan vi løfte dette sammen globalt? Hvordan kan EU spille en viktig rolle? Og hvordan kan akademia, forskningen, lovgivning og næringsaktører samskape helt nye innovasjoner for å få det til?

Design Thinking for å bygge selvfølelsen hos ungdom

Hvordan kan organisasjoner som jobber med ungdom og psykisk helse samarbeide i større grad, bruke Design Thinking som et verktøy for å nå ungdommen på deres egne premisser, og utvikle gode løsninger sammen med dem?  

Et internasjonalt senter for bærekraftig innovasjon i havet

Hvordan kan vi samle viktige aktører under samme tak for å by på et sømløst innovasjonsløp fra A til Å for næringsliv, akademia og det offentlige? Og bli verdensmestre på bærekraftsmål nummer 14 og 17: Samarbeid for å nå måleneLivet under vann? Les mer

Svalbard – circular capital of the world

Skal en øygruppe som ligger så langt nord du kan komme ta mål av seg om å bli verdens sirkulærøkonomiske hovedstad? Hvordan ville det sett ut? Og hvordan går vi frem for å få det til?